Գործիքային ախտորոշում
 • Անոթների դուպլեքս / տրիպլեքս
  Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս (ներառյալ որովայնի անոթներ) 18000
  Վերին վերջույթների անոթների դուպլեքս 15000
  Գլխուղեղի անոթների դուպլեքս 15000
  Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս (ներառյալ որովայնի անոթներ) + Վերին վերջույթների անոթների դուպլեքս 30000
  Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս (ներառյալ որովայնի անոթներ) + Գլխուղեղի անոթների դուպլեքս 30000
  Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս (ներառյալ որովայնի անոթներ) + Վերին վերջույթների անոթների դուպլեքս + Գլխուղեղի անոթների դուպլեքս 30000
 • Սրտաբանություն
  Սրտաբանի խորհրդատվություն 10000
  Կրկնակի հետազոտում 10 օրվա ընթացքում 5000
  էխոկարդիոգրաֆիա 10000
  Էլեկտրոսրտագրություն 3000
  Տրեդմիլ Թեսթ 15000
  Զարկերակային ճնշման 24-ժամյա մոնիթորինգ 10000
  Հոլթեր մոնիթորինգ (24 ժամ) 14000
  Հոլթեր մոնիթորինգ (48 ժամ) 25000
  Հոլթեր մոնիթորինգ (72 ժամ) 35000
 • Լյարդի հետազոտություն Fibroscan 402
  Լյարդի հետազոտություն Fibroscan 402 40000
 • Սոնոգրաֆիա
  1. Մոր և պտղի ուլտրաձայնային հետազոտում (+դոպլերոգրաֆիա) 15000
  2. Պտղի ուլտրաձայնային հետազոտում (3D ՈւՁՀ + CD) 12000
  3. Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա 12000
  4. Ֆոլիկուլոդինամիկա  2000
  5. Ֆոլիկուլոդինամիկա (1 ցիկլ) 12000
  6. Որովայնի օրգանների և փոքր կոնքի ուլտրաձայնային հետազոտություն 18000
  7. Փոքր կոնքի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն 12000
  8․ Որովայնի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն 12000
  9. Տղամարդկանց միզասեռական համակարգի սոնոգրաֆիա մնացորդային մեզի որոշմամբ 12000
  10. Վահանագեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
  11. Կրծքագեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
  12. Երիկամների անոթների դոպլեր հետազոտություն 12000
  13. Փոշտի օրգաններ դոպլերով 12000
  14. Ավշային հանգույցների առանձին հատվածի ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
  15. Փափուկ հյուսվածքի ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
  3 հետազոտություն (7-15)
  25000
  16. Ծնկահոդերի սոնոգրաֆիա 10000
  17. Ուսահոդերի սոնոգրաֆիա 10000
  18.  Սրունք-թաթային հոդերի սոնոգրաֆիա 10000
  19. Ծնկահոդերի սոնոգրաֆիա + Ուսահոդերի սոնոգրաֆիա 15000
 • Էնդոկրինոլոգիա
  էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն 10000
 • Գինեկոլոգիա
  Գինեկոլոգի խորհրդատվություն 10000
  Խորհրդատվություն + բուժում 20000
 • Ռևմատոլոգիա
  Խորհրդատվություն 10000
  Կրկնակի Խորհրդատվություն 5000
  Խորհրդատվություն + Մանիպուլյացիա + բուժում 15000
  Մանիպուլյացիա 10000
 • Նյարդաբան
  Բժիշկի խորհրդատվություն 10000
  Կրկնակի խորհրդակցություն 5000
  Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա 15000
  Դեմքի Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա 20000
  Վերին վերջույթների Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա 20000
  Ստորին վերջույթների Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա 20000
  Վերին վերջույթների Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա + Ստորին վերջույթների Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա 30000
  Ռիթմիկ ստիմուլյացիա 20000
  Ռիթմիկ ստիմուլյացիա + պրոգերինային թեստ 25000
  ԷՄԳ (ասեղային) 25000