Լաբորատորիա

Տարիներ շարունակ «Էկոսենս» լաբորատորիան եղել է լաբորատոր ծառայությունների ոլորտում հայաստանյան լավագույն կենտրոնների շարքում:

Ստանդարտ լաբորատոր հետազոտություններից զատ, մեր կենտրոնում իրականացվում են նաև բացառիկ գենետիկական ուսումնասիրություններ՝ առաջատար գիտնականների նորագույն մշակումների կիրառմամբ: Մենք հաջողությամբ համագործակցում ենք NIPD Genetics (Կիպրոս), Reference Laboratory Genetics (Իսպանիա) ընկերությունների, Biovis Diagnostik MVZ GmbH (Գերմանիա), ինչպես նաև աշխարհում լավագույնը հանդիսացող՝ Dr. Limbach լաբորատորիայի հետ և հնարավորություն ենք ստեղծում ունենալ մի շարք սպեցիֆիկ հիվանդությունների ախտորոշմանն ուղղված հետազոտությունների արդյունքներ, որոնք դեռևս հասանելի չեն Հայաստանում:

Մեր լաբորատորիայի շտրիխ-կոդավորման տեխնոլոգիայով աշխատող ծրագրային համալիր սարքավորումները հնարավորություն են տալիս ավտոմատացնել աշխատանքի ողջ գործընթացը՝ սկսած նմուշների գրանցումից մինչև լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների տպում, ինչը երաշխավորում է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն:

 

Ингибитор активатора плазминогена I (РАI-1)

Հետազոտություններ

 • ՊՇՌ մեթոդով վիրուսային հիվանդությունների ախտորոշում
 • Վիրուսային հեպատիտների ախտորոշում
 • Պարբերական հիվանդության ախտորոշում
 • Հղիության սքրինինգ
 • Հղիների՝ ոչ-ինվազիվ NIPD հետազոտություն (VERAgene, VeraCity)
 • Կենսաքիմիական հետազոտություններ
 • Կոագուլոգրամմա
 • Աուտոիմուն հիվանդությունների ախտորոշում
 • Ռևմատիկ գործոնների որոշում
 • Հորմոնների հետազոտություն
 • Գենետիկ պոլիմորֆիզմների որոշում (կրծքագեղձի քաղցկեղ, թրոմբոֆիլիա, կարդիոլոգիա)
 • Ալերգիկ հիվանդությունների ախտորոշում
 • HLA-գեների տիպավորում
 • Հակաբիոտիկների հանդեպ զգայունության որոշում
 • Անդրոֆլոր/Ֆեմոֆլոր հետազոտություն
 • Ֆլորեցենոզ
 • Օնկոմարկերների որոշում
 • Միկրոկենսաբանական հետազոտություն և hակաբիոտիկների հանդեպ զգայունության որոշում
 • Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների աշխտորոշում
 • Վահանաձև գեղձի բիոպսիա